Visie

ondersteuning

Samen in beweging!

Het M-decreet streeft naar inclusief onderwijs waar alle leerlingen, ook die met specifieke onderwijsbehoeften, zich binnen reguliere scholen maximaal kunnen ontwikkelen. Deze specifieke onderwijsbehoeften, die leiden tot langdurige participatieproblemen, vereisen redelijke aanpassingen. In ideale omstandigheden is elke leerkracht en school, binnen inclusief onderwijs, zelfredzaam op de klasvloer met betrekking tot leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het ondersteuningsteam is de essentiƫle schakel om inclusief onderwijs te realiseren. Het ondersteuningsteam zorgt er, vanuit haar expertise en ervaring binnen het buitengewoon onderwijs, op lange termijn voor dat elke leerkracht in het regulier onderwijs de specifieke onderwijsbehoeften zelfstandig kan herkennen en de nodige aanpassingen kan invoeren in de klas. Meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen de kans om binnen het regulier onderwijs hun schoolloopbaan te voltooien. Het O-team ondersteunt iedereen in het regulier onderwijs bij het omgaan met deze diversiteit wat inclusie in de maatschappij stimuleert.