Ondersteuning

Supporters-2

Flexibel op basis van onderwijsbehoeften!

Ondersteuning type 2, 4, 6, en 7 auditief

Leerlingen met

  • een verstandelijke beperking (type 2)
  • een motorische beperking¬†(type 4)
  • een visuele beperking¬†(type 6)
  • een auditieve beperking¬†(type 7 aud)

met een gemotiveerd verslag kunnen door de school voor gewoon onderwijs, in samenspraak met ouders en CLB aangemeld worden bij een ondersteuningsnetwerk naar keuze.

 

Ondersteuning type BA, 3, 7 stos en 9

Leerlingen met

  • een verstandelijke beperking of leerstoornis (type basisaanbod)
  • een emotionele of gedragsstoornis (type 3)
  • een spraak- of taalstoornis (7stos)
  • een autismespectrumstoornis (type 9)

met een (gemotiveerd) verslag kunnen door de school voor gewoon onderwijs, in samenspraak met ouders en CLB aangemeld worden bij het ondersteuningsnetwerk waartoe de school verbonden is.