Missie

Samen werken, samen groeien!

Het O-team start met ondersteuning nadat de school en het CLB, in samenspraak met de ouders, de specifieke onderwijsbehoeften hebben opgelijst. Deze situeren zich in fase twee of drie van het zorgcontinu├╝m. Vervolgens gaat het O-team op een handelingsgerichte manier aan de slag met leerling, ouders, schoolteam, CLB en andere zorgverstrekkers om samen aan de specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen.
Tijdens deze samenwerking staan motivatie en welbevinden centraal, vooreerst van de leerling en bij uitbreiding ook van de leerkracht, het schoolteam en het O-team. Het O-team evalueert continu haar werking en doelstellingen om te garanderen dat het welbevinden en de motivatie optimaal is bij alle betrokkenen.
Het O-team legt samen met leerling, ouders, schoolteam en CLB een ondersteuningstraject af. We baseren ons op de principes van het handelingsgericht werken.