Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Via onderstaande aanmeldingsknop kan de school een leerling met recht en nood aan ondersteuning aanmelden bij het ondersteuningsteam. Een aanmelding gebeurt steeds in samenspraak met verschillende partners : ouders, leerling, school en CLB

Om recht te hebben op ondersteuning, moet de leerling in het bezit zijn van :

  • een gemotiveerd verslag
  • een verslag

Het gemotiveerd verslag of verslag  wordt opgemaakt door het CLB na het doorlopen van het HGD – traject, indien blijkt dat er ondersteuningsnoden zijn die de brede basiszorg en verhoogde zorg van de school overstijgen.

Dit (gemotiveerd) verslag wordt bezorgd aan de coördinatoren van het ondersteuningsteam en geeft een toegang tot ondersteuning.

Bij aanmelding vragen we om de ondersteuningsnoden concreet en volledig te schetsen op leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Deze schets heeft als doel het toewijzen van de ondersteuners op basis van expertise alsook het efficiënt starten van de ondersteuning.