ONDERSTEUNINGSTEAM GO! NEXT

SAMEN IN BEWEGING!

    Een website voor leerlingen, ouders, scholen, CLB en geĂ¯nteresseerden over de werking van het ondersteuningsteam GO! Next.
    Een ondersteuningsteam waar we leerlingen met  zorg en hun omgeving gericht begeleiden.